2024

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012 – 2013, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2013 – 2014.

Thứ năm - 29/08/2013 16:27
Ngày 28 tháng 8 năm 2013, Công đoàn Giáo dục huyện Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và triển khai hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014.
Ông Trần Văn Kỷ- UVBCH TLĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Ông Trần Văn Kỷ- UVBCH TLĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
       Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Kỷ, UVBCH TLĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Nghệ An và các đồng trong BTV công đoàn giáo dục Nghệ An,  Đồng chí Phạm Đức Cường, UVBTV huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu, Thầy giáo Ngô Quang Long, UVBCH huyện ủy, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu.
       Năm học 2012 – 2013, công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào thành tích chung của Ngành Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu.
       Công đoàn ngành đã bám sát nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 cũng như Nghị Quyết của Công đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động, Công đoàn Ngành đã chỉ đạo kịp thời các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
       Thực hiện đúng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo và lao động một cách kịp thời và có hiệu quả.
        Kịp thời chỉ đạo các CĐCS tự chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
       Chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn xững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ phối hợp giữa CĐCS với lãnh đạo nhà trường, giữa CĐGD với phòng GD&ĐT.
        Kết thúc năm học 2012 – 2013 Công đoàn Giáo dục Diễn Châu tiếp tục được công nhận danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, 2 tập thể, 1 cá nhân được TLĐLĐ Việt nam tặng Bằng khen, 2 tập thể, 2 cá nhân được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen, 3 tập thể và 5 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen…
         Bước sang năm học 2013 – 2014, công đoàn giáo dục Diễn Châu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như sau:
        1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NG - NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
       Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần cùng với chuyên môn từng bước khắc phục hạn chế, tiêu cực trong ngành. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.
       2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa chương trình hành động trong đội ngũ NG - NLĐ về vai trò của tổ chức CĐGD trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
        Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI cũng như Nghị quyết công đoàn các cấp. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác toàn khóa, xác định mục tiêu, lộ trình cụ thể; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
       3. Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của NG -NLĐ trong các cơ sở giáo dục. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn.
       4. Tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở trong công tác phối hợp với chuyên môn trong một số hoạt động liên quan trực tiếp đến NG - NLĐ như đánh giá, xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo các chuẩn quy định; quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật,…
      Công đoàn các cơ sở phối hợp với chuyên môn có giải pháp kịp thời hỗ trợ cán bộ giáo viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học viết và ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác . Công đoàn các cơ sở có giải pháp động viên NG - NLĐ tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong giáo dục. Khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng kịp thời cho giáo viên có thành tích cao trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy.
       5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, hướng mọi hoạt động công đoàn về cơ sở; chú trọng bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn công tác ở  vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.
      6. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào tự nguyện giúp đỡ, sẻ chia với đồng nghiệp trong những lúc khó khăn nhất; quan tâm đặc biệt đến đoàn viên, lao động bị ung thư giai đoạn cuối hoặc bị tai biến não không có hy vọng sống;  sử dụng đúng quy chế các nguồn vốn do công đoàn quản lý. Chỉ đạo CĐ cơ sở tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
      7. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức hô hào chung chung; chú ý đến tính vùng miền, đặc thù địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, trở thành nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị; tăng cường kiểm tra, đánh giá, phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn.
      8. Đẩy mạnh công tác nữ công; phối hợp với Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu; phối hợp kiểm tra công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác nữ công các đơn vị; tổ chức gặp mặt biểu dương nữ cán bộ quản lý, nữ nhà giáo tiêu biểu; tích cực tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, nhà giáo và lao động nữ; vận động ủng hộ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.
     9. Tổ chức gặp mặt biểu dương NG - NLĐ tiêu biểu trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2013, xét trao thưởng quỹ tài năng giáo dục lần thứ 13 vào dịp 20/11/2013. Tổ chức tham gia giải TDTT cán bộ, giáo viên, lao động toàn ngành lần thứ V do CĐGD Nghệ an tổ chức và các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013).
      10. Tăng cường công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra CĐGD và CĐCS tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn. Phấn đấu trong năm học kiểm tra được 25-30 công đoàn cơ sở, cuối năm học kiểm tra chéo được 100% các công đoàn cơ sở còn lại.
      11. Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 9/01/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn. Thực hiện tốt công tác thu - chi và quản lý ngân sách công đoàn; công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quý-UVBTV CĐGD Diễn Châu.

Nguồn tin: dienchau.edu.vn

 Từ khóa: công đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây