2024

Tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013

Thứ ba - 04/09/2012 17:11
Năm học 2011-2012, Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn sở GD&ĐT Nghệ An, của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; Sự quan tâm, chăm lo đến chất lượng và phong trào giáo dục của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, Diễn Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 trên tất cả các mặt giáo dục toàn diện. Tiếp tục khẳng định Diễn Châu là một trong những huyện có truyền thống về giáo dục của tỉnh Nghệ An xứng đáng là đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.
Đ/c Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đổi mới công tác quản lý giáo dục.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Phòng GD&ĐT đối với các trường. Triển khai có hiệu quả Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường kiểm tra thực hiện nội dung “3 công khai” trong các nhà trường.
-  Đẩy mạnh đổi mới quản lý trên mọi lĩnh vực theo hướng tự chủ, sáng tạo và hiệu quả từ phòng đén các trường.
- Chỉ đạo thành công việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập theo  Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, trong giảng dạy. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý học tập, phổ cập giáo dục, tài chính vv… Hiện nay, 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử Email, toàn ngành đã thực hiện quản lý các văn bản trực tuyến trên Website.
- Tăng cường các hoạt động thanh tra chuyên đề công tác quản lý trong các nhà trường, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học. Trong năm học, phòng GD&ĐT đã tổ chức thanh tra toàn diện 25 trường, thanh tra hoạt động sư phạm  627 giáo viên, 32 chuyên đề về tài chính, dạy thêm học thêm.
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua và đánh giá các lĩnh vực công tác của ngành; xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, xuất sắc, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình. Kết quả thi đua (khối các trường thuộc Phòng GD)  Có 83 trường TT, trong đó có 24 trường TTXS, 583 CSTĐ cấp huyện trong đó đề nghị công nhân CSTĐ cấp tỉnh 20. Phòng GD, trường THPT DC 3, Nguyễn Xuân Ôn, DC2, TTGD TX  đạt  XS cấp tỉnh. Phòng GD&ĐT đề nghị Thủ Tướng tặng bằng khen.
2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
2.1 .  Giáo dục mầm non:
-  Triển khai có hiệu quả Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Huy động 4030/4039 trẻ 5 tuổi đạt 99,85%.
- Tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non nhằm phát triển hợp lý quy mô, thực hiện tốt Quyết định số 65/QĐ-UBND.VX  ngày 07 tháng 01 năm 2011 về việc chuyển đổi 39 trường mầm non bán công sang công lập; tuyển dụng 743 GV MN vào biên chế. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục đổi mới phương pháp nuôi dạy trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú lên 100%, mẫu giáo ăn bán trú 90,5%, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng  còn 9,9%. Tỷ lệ huy động nhà trẻ 16,3%, mẫu giáo 90,4%.
- Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục;
- Tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng của 25 trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo xây dựng thêm 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
2.2. Giáo dục phổ thông:
- Đối với giáo dục tiểu học: Giữ vững và nâng cao chất lượng PCGD TH ĐĐT mức độ 1, có 14/39 xã đạt mức độ 2. Chỉ đạo dạy và học theo chuẩn kiến thức của chương trình. Tổ chức các hoạt đông ngoài giờ lên lớp. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, học bán trú, có 42/42 trường tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh dạy ngoại ngữ, tin học ở những trường có điều kiện, có 42/42 trường tiểu học dạy ngoại ngữ trong đó có 16 trường dạy theo chương trình mới, đạt tỷ lệ 38%, có 14/42 trường tiểu học dạy tin học. Tỷ lệ HS đạt khá giỏi toán và tiếng việt 85%, HTCT tiểu học 99,4% .Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh đạt giải nhất đồng đội, cá nhân có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải 3, trong đó có 1em đạt huy chương bạc cấp Quốc gia. Có 100% GV đạt chuẩn đào tạo trong đó 93,6% trên chuẩn. Tập trung bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý về công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; tích cực chuẩn bị đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở tiểu học. Xây dụng thêm 01 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 1 trường mức độ 2.
- Đối với giáo dục trung học: Tiếp tục cải thiện các điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục, chất lượng văn hóa; triển khai dạy học theo  chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Triển khai các nội dung GD địa phương, tích hợp nội dung GD MT, pháp luật, sử dụng tiết kiệm năng lượng ATGT, thi đồ dùng DH, Olim pic vật lý lớp 8… Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Đẩy mạnh dạy học tin học ở THCS, có 18/35 trường THCS dạy tin học; chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, CB, GV các trường THCS được tập huấn về công tác đổi mới đánh giá trong dạy học tích cực, dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, có 34/34 trường THCS sử dụng phần mềm quản lý giáo dục để quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh và đăng tải trên Website của phòng.- Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. kết quả cuối năm bậc THCS 51% học lực khá giỏi, 95,7% đạo đức khá tốt. Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012, kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2012-2013 nghiêm túc, trật tự, an toàn, đúng quy chế, hiệu quả đánh dấu bước tiến bộ mới về ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và học sinh
Một số số liệu về hiệu quả giáo dục:
+ Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2011-2012, Diễn Châu  là đơn vị xếp nhì với 73/92 em dự thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh: 6 giải nhất, 28 giải nhì, 20 giải ba và 19 giải khuyến khích.
+ Kỳ thi Tiếng anh qua Internet cấp tỉnh đối với lớp 3 đến lớp 9: có 826 em đạt giải cấp huyện, trong đó giải nhất: 38 em, giải nhì: 18 em, giải ba: 6 em và giải khuyến khích: 2 em; Trong kỳ thi Tiếng anh qua Internet cấp Quốc gia, Diễn Châu có 2 em dự thi: có 1 em đạt huy chương đồng, 1 em đạt bằng danh dự.
+ Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12: Toàn huyện có 125 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó giải nhất 6 em, giải nhì 13 em, giải ba 66 em và giải khuyến khích 40 em. Có 5 em đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học, 9 em  đạt kết quả cao có hoàn  cảnh  khó khăn được UBND tỉnh khen thưởng. Trường DC3 xếp thứ 4, Nguyễn Xuân Ôn xếp thứ 8, DC2 xếp thứ 10 trên 90 trường THPT của Tỉnh về số HS đậu đại học.
+ Triển khai vận dung SKKN và tổ chức xét chọn, khối phòng GD công nhận 779 sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 từ 967 sáng kiến về đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, trình Hội đồng khoa học Sở GD&ĐT xét và công nhận bậc 4 cho 45 SKKN.
+ Hết thời điểm tháng 7 năm 2012, toàn huyện đã có 88/126 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, (trong đó có trường THPT DC3) chiếm tỷ lệ 70%. và MN Diễn Kỷ  đạt chuẩn quốc gia mức 2 đầu tiên của tỉnh.
+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,9%. Tốt nghiệp THCS 96,4%. Hoàn thành CT tiểu học 99,4%. Lên lớp 98%, tỷ lệ đạo đức khá tốt 78%. Kết quả tuyển vào THPT xếp thứ 4 tỉnh (vượt 2 bậc so với năm 2011).
+ Hội khỏe phù đổng Nghệ An lần thứ 15 lần đầu tiên được xếp thứ nhì toàn tỉnh với 14 giải nhất, 14 giải nhì, 18 giải ba,
+ Hội thi ATGT bậc THCS xếp thứ nhất tỉnh, TH xếp thứ 3 toàn quốc.
3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Tổng số CBGV toàn ngành 4671 (khối THPT 637người), 95% CBQL có trình độ đào tạo trên chuẩn; cơ bản cán bộ quản lý có năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. 100% giáo viên các bậc học đạt chuẩn đào tạo. Trong đó có 74,7% GV Mầm non, 93,6% GV Tiểu học, 79,1% GV THCS, 19,8 % GVTHPT có trình độ trên chuẩn đào tạo. Tổ chức hiệu quả bồi dưỡng GV, NV theo yêu cầu mới. Tích cực chuẩn bị đội ngũ GV dạy Tiếng Anh theo đề án của Tỉnh.
Công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ giáo viên được quan tâm. Tình hình tư tưởng đội ngũ ổn định, ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác và trong giảng dạy được nâng cao hơn. Thực hiện nghiêm túc bồi dưỡng GV theo các chuyên đề và  chuẩn nghề nghiệp.  
Việc tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi được cải tiến và đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, tạo nên động lực để mọi người  phấn đấu, rèn luyện để trở thành giáo viên dạy giỏi. Năm học 2011 - 2012 có 39 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT( hơn nhiệm kỳ trước 9 GV), 139GV THCS , 67 GV TH năng khiếu đạt dạy giỏi huyện.
4. Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục
- Thực hiện phân khai tài chính giao quyền chủ động cho các trường. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục, thường xuyên kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng lạm thu trong trường học.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Trong năm đã huy động 8,5 tỷ từ nguồn XHH để củng cố CSVC và mua sám thêm sách và thiết bị.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. Các trường học trong huyện đã vận động ủng hộ được hơn 7,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp.
5. Tiếp tục củng cố mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
+Mầm non:  Có 40 trường.
      -  Số nhóm trẻ: 88 nhóm. Cháu nhà trẻ: 2196/13530. Tỷ lệ huy động đạt 16,23 %  
        -  Lớp Mẫu giáo 378( trong đó có  3 lớp tư thục 97 cháu). -  Cháu Mẫu giáo: 11426/12643. Tỷ lệ huy động đạt 90,4 %.
          -  Cháu 5 tuổi vào lớp M/giáo :         4030/4039. Đạt tỷ lệ 99,85%
          + Tiểu học: có 42 trường
-  Số lớp: 786. Số học sinh Tiểu học: 21931
          -  Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt Tỷ lệ:  100%
          -  Không có học sinh bỏ học.
+ THCS: 34 trường       
-  Số lớp:  565. Số học sinh THCS: 19264.  Học sinh bỏ học: 54 em
- Số học sinh tốt nghiệp Tiểu học được huy động vào lớp 6:  4627.  Đạt tỷ lệ 99,8%
        +  THPT và TTGDTX : 10 trường ( 5 trường tư thục)
          -  Số lớp: 316.  Số học sinh THPT: 13414.  Số học sinh bỏ học: 248
                   -  Số học sinh vào  lớp 10 THPT và BTTHPT: 4486/5252. Đạt tỷ lệ: 85,4%
         + Thông qua đề án củng cố trường Cao Xuân Huy, chuẩn bị các điều kiện xây dựng trường trọng điểm, trường MN chất lượng cao.
          + Tiếp tục củng cố, kiện toàn  và đẩy mạnh hoạt động TTHT cộng đồng bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người, điều động GV THCS làm việc tại TTHT các xã.
          + Đa dạng hóa nội dung chương trình và hình thức hoạt động của TTGD TX  đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên và học tập suốt đời.
          + Tiếp tục đầu tư CSVC ở các nhà trường, trong năm đã  mua sắm hơn 3 tỷ đồng sách và TB dạy học.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Những kết quả nổi bật trong năm học 2011-2012
1. Chuyển đổi thành công loại hình trường mầm non bán công theo Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT và QĐ 64 của UBND tỉnh theo lộ trình phù hợp, tạo sự ổn định và phát triển cho các nhà trường sau chuyển đổi.
2. Các cơ sở giáo dục đã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức-lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông và ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong trường học, giữ vững sự ổn định và phát triển trong ngành.
3. Tập trung chăm lo chất lượng giáo dục: Công tác bồi dưỡng giáo viên được đổi mới; triển khai tích cực phổ cập giáo dục mầm non trẻ mẫu giáo 5 tuổi, chương trình MN  mới; chất lượng PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD trung học cơ sở được củng cố; việc tổ chức dạy học, đánh giá chất lượng giáo dục ngày càng nề nếp; chất lượng đại trà có chuyển biến tiến bộ rõ rệt; chất lượng giáo dục toàn diện học sinh  đứng tốp đầu của tỉnh.
4. Quan tâm đúng mức việc dạy và học ngoại ngữ, tin học (chuẩn bị đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức hình thức học tập,..) có 1 học sinh đạt giải quốc gia trong kỳ thi Ôlimpic Tiếng Anh trên mạng Internet.
5. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của các ngành học được chăm lo trong năm học này, UBND tỉnh đã công nhận thêm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn huyện lên 88 trường, đạt tỷ lệ 70% tổng số trường mầm non và phổ thông toàn huyện
6. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới; dân chủ trong trường học được tăng cường, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể ngày càng thiết thực, sâu sát; công tác tham mưu và chỉ đạo của phòng đã có tiến bộ, hiệu quả.
  Kết quả thi đua cuối năm: ( khối các trường thuộc phòng) Có 83 trường tiên tiến ( MN, TH,THCS), trong đó có 24 trường TTXS, 583 CSTĐ cấp huyện, đề nghị công nhận 20 CSTĐ cấp tỉnh. Phòng GD&ĐT, trường THPT DC 3, Nguyễn Xuân Ôn, Diễn Châu 2, TTGDTX  đạt TT XS cấp tỉnh. Phòng GD&ĐT  Đề nghị  Thủ Tướng  Chính Phủ tặng bằng khen
* Những mặt tồn tại, hạn chế
1. Giáo viên THCS dôi dư  nhiều, mất cân đối giữa các môn, bố trí giáo viên chưa đồng đều giữa các vùng miền, trường và các môn học. Tỷ lệ huy động cháu nhà trẻ còn thấp 16,3%/ 20% mặt bằng tỉnh. Thiếu GV MN so với quy định của Bộ, một bộ phận CBGV vi phạm chính sách dân số, tham gia tín dụng đen, đạo đức học sinh vẫn còn nhiều băn khoăn. Triển khai đề án dạy ngoại ngữ chậm do GV chưa đạt chuẩn theo quy định mới.
2. Kinh phí chi khác trong các nhà trường thấp ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của đơn vị.
3. Việc đầu tư bổ sung,  khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả.
4. CSVC các trường xuống cấp, tốc độ xây dựng trường chuẩn QG chậm, thiếu phòng học cho các cháu mầm non.
                                                     Phần II
ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM  KẾ HOẠCH  NĂM HỌC 2012-2013
Trong năm học 2012-2013, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
  1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
1.1. Giáo dục mầm non
- Triển khai tích cực Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 và Chương trình giáo dục mầm non mới, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập vào tháng 12 năm 2012. Tăng tỷ lệ huy động tuổi nhà trẻ đạt 20%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng còn dưới 9%.
-  Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực, sự tham gia của cha mẹ chăm lo giáo dục mầm non. Đảm bảo đủ phòng  học cho các cháu MN.
 - Tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng các trường mầm non đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo xây dựng trường MN D Kỷ, Thị Trấn là trường chất lượng cao.Trong năm học, phấn đấu công nhận thêm 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
1.2. Giáo dục phổ thông
- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, giảm tải kiến thức phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tự đánh giá các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; từng bước triển khai đánh giá ngoài và công nhận các trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,  phổ cập giáo dục trung học cơ sở một các bền vững; triển khai thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông. 
- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Quan tâm giáo dục truyền thống và GD đạo đức cho học sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày nhất là ở cấp tiểu học.
-Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 về việc phê duyệt “Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020”.
- Khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy tin học trong các nhà trường.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi. Tích cực chỉ đạo và quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo chủ trương mới của Bộ GD&ĐT.
- Tích cực xây dựng và củng cố hệ thống trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến hết năm học xây dựng thêm  2 trường THCS, 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, 1 trường TH đạt chuẩn mức độ 2.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHT cộng đồng, TTGD TX huyện đảm bảo nhu cầu  học tập suốt đời và nâng cao trình độ cho CB, ND trong huyện.
          2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
       -  Tiếp tục đổi mới quản lý. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục theo thông tư 09/2009/TT- BGD&ĐT.
-  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý giáo dục ở các  cơ sở giáo dục đào tạo.  Triển khai đề án  dạy và học tin học giai đoạn 2011-2015 trong các nhà trường theo QĐ 2830/QĐ- UB ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An.
- Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên đề; thanh tra các hoạt động sư phạm của nhà giáo. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các đơn vị trường học.
- Triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, xuất sắc, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình.  
-  Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo công bằng trong giáo dục.
             3. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Xây dựng và triển khai quy hoạch đội ngũ giáo viên giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, đảm bảo đủ về số lượng, từng bước bố trí giáo viên đồng bộ về số lượng và cơ cấu nhất là GV dạy tiếng anh ở tiểu học, GV mầm non.
- Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng CM, chính trị cho  CBQL, giáo viên chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục đánh giá phân loại  CBQL, giáo viên hàng năm.
- Chăm lo công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong trường học. Đảm bảo đầy đủ CĐCS cho CBGV, thực hiện tốt chế độ chính sách  của Đảng và Nhà nước, trong đó có CS DS KHH gia đình.
4. Công tác kế hoạch, tài chính.
  - Xây dựng kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực công tác đảm bảo sát thực và khả thi, trước mắt và lâu dài.
- Tiếp tục triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai các khoản thu, chi đối với các trường học trong toàn huyện.
- Quản lý hiệu quả các nguồn tài chính  tại các cơ sở giáo dục nhất là nguồn từ XHH để  tăng cường CSVC và nâng cao chất lượng giáo dục. Bồi dưỡng cán bộ kế toán, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý tài chính.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính  để phát triển giáo dục.
5. Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học theo Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, từng bước sát nhập các trường THCS có quy mô nhỏ. Củng cố và nâng cao hiệu quả các TTHT cộng đồng, TTGD thường xuyên.
- Tập trung chỉ đạo 2 trường mầm non  công lập  chất lượng cao, 2 trường TH theo mô hình mới VNEN, 3 trường THCS và 1 THPT trọng điểm. Củng cố trường THCS Cao Xuân Huy theo đề án đã được UBND huyện phê duyệt
- Tăng cường khai thác sử dụng thiết bị dạy học;  Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.
- Huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất, bổ sung thư viện, thiết bị dạy học.
- Đầu tư thêm các phương tiện và thiết bị phục vụ quản lý, dạy và học theo hướng hiện đại.
- Tiếp tục đầu tư củng cố các trường đã đạt chuẩn.  Xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến hết năm học xây dựng thêm 5 trường  đạt chuẩn quốc gia.

        Năm học 2012-2013 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXIX,  toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học dữ vững  danh hiệu đơn vị TTXS cấp tỉnh.

Đ/c Lê Văn Cầm - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một số hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị
Tác giả bài viết: Ngô Quang Long - Trưởng phòng GD&ĐT

Nguồn tin: dienchau.edu.vn

 Từ khóa: giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây