PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU - NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính:  Thạc sỹ Mai Ngọc Long - Trưởng phòng
Địa chỉ: Khối 2 -  Thị trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0383 862 339 . Mail: dienchau@nghean.edu.vn
1. Đ/c Mai Ngọc Long - Trư­­ởng phòng
Phụ trách chung mọi hoạt động của ngành; công tác Đảng và các lĩnh vực  công tác: tư­ t­ưởng chính trị; đối ngoại; tổ chức cán bộ; tài chính ngành; tài vụ cơ quan; thanh tra, kiểm tra; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia toàn ngành; công tác dân chủ trong ngành; phòng chống tham nhũng. Phối hợp Hội Cựu giáo chức và Hội Chữ thập đỏ.
2. Đ/c Nguyễn Thị H­­ương - Phó tr­­ưởng phòng
Phụ trách: Chuyên môn, thiết bị bậc học Mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc học Mầm non; y tế trư­­ờng học và bảo hiểm y tế học sinh; tr­­ưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành; các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; an ninh trư­­ờng học và phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích; giáo dục pháp luật, quốc phòng; dân số kế hoạch hoá gia đình; xây dựng đời sống văn hóa. Phối hợp với Hội Khuyến học và một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3. Đ/c Phạm Nam Trung - Phó trưởng phòng
Phụ trách: Chuyên môn, thư­­ viện, thiết bị  cấp Tiểu học; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp Tiểu học; thống kê, kế hoạch; công nghệ thông tin; an toàn giao thông; phổ cập giáo dục – xoá mù chữ; phòng chống thiên tai; công tác đoàn đội trường học. Phối hợp với Phòng Nội vụ về công tác kỷ luật CB, CC, VC toàn ngành; cải cách hành chính và một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
4. Đ/c Nguyễn Hữu Cầu - Phó tr­­ưởng phòng
Phụ trách: Chuyên môn, thư­­ viện, thiết bị cấp THCS; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS; nghiên cứu khoa học và SKKN; bồi dưỡng thư­­ờng xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; thể dục thể thao; công tác tuyên truyền; tư vấn tâm lý học sinh. Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nư­ớc khối THPT, các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, GDKNS-GDNGCK hoạt động trên địa bàn huyện. Giữ mối liên hệ với Liên đoàn Lao động huyện và một số nhiệm khác do Trưởng phòng phân công.
5. Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn Mầm non; bồi d­­ưỡng giáo viên, các cuộc thi bậc học; công tác kiểm tra bậc học; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Mầm non; y tế học đường. Phụ trách các trư­­ờng Mầm non vùng Bắc Diễn Châu và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
6. Đ/c Hoàng Thị Phương Ngà - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn Mầm non; sáng kiến kinh nghiệm Mầm non; tổng hợp báo cáo Mầm non; phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; văn nghệ; vì sự tiến bộ phụ nữ; bảo hiểm y tế học sinh. Phụ trách các tr­­ường vùng Nam Diễn Châu và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
7.  Đ/c Phạm Thị Bích Lựu - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn Tiểu học, trực tiếp phụ trách các môn khoa học xã hội; thư viện, thiết bị Tiểu học; bồi d­­ưỡng giáo viên Tiểu học; công tác kiểm tra; kiểm định, đánh giá chất lư­­ợng Tiểu học; SKKN Tiểu học; hoạt động ngoài giờ lên lớp Tiểu học; mô hình trường Tiểu học mới; các cuộc thi giáo viên Tiểu học và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
8.  Đ/c Vũ Duy Nhân - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn Tiểu học, trực tiếp phụ trách các môn khoa học tự nhiên; phổ cập giáo dục Tiểu học; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp Tiểu học; tổng hợp báo cáo Tiểu học; các cuộc thi, giao lưu học sinh Tiểu học; bồi dưỡng thường xuyên toàn ngành và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
9.  Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn THCS, trực tiếp phụ trách các môn khoa học xã hội; thư viện, thiết bị THCS; công tác bồi d­­ưỡng giáo viên THCS; công tác phổ cập THCS; các cuộc thi giáo viên THCS; Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; giáo dục NGLL THCS; nghiên cứu khoa học, đúc kết SKKN (Phụ trách tổng hợp chung 3 bậc học); trường học mới THCS và một số nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng phân công.
10. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn THCS, trực tiếp phụ trách các môn khoa học tự nhiên; công tác kiểm tra, đánh giá chất l­­ượng THCS; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS; tổng hợp báo cáo THCS; các cuộc thi, giao lưu học sinh THCS; công tác kiểm tra nội bộ trường học; thanh tra toàn ngành và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
11. Đ/c Ngô Mạnh Hà - Chuyên viên
Phụ trách: Thống kê, kế hoạch; dạy học Tin học và ứng dụng Công nghệ thông tin toàn ngành; phổ cập giáo dục của ngành; kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia toàn ngành; phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực và các cuộc vận động của ngành; tổng hợp báo cáo ngành; trường học kết nối. Theo dõi các trung tâm Tin học, xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
12. Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Chuyên viên
Phụ trách: Kế toán cơ quan phòng; phối hợp với đồng chí Cảnh và phòng Tài chính lập dự toán, phân bổ quản lý và theo dõi tài chính các nhà trường; chế độ chính sách cho CBGV và học sinh; quản lý theo dõi các chương trình mục tiêu quốc gia; theo dõi tiền l­­ương, BHXH Chuyên viên Phòng GD&ĐT; ngân sách ngành giáo dục; phối hợp phòng tài chính lập dự toán, phân khai, theo dõi và quản lý cân đối ngân sách các trường; chế độ cho CBGV và học sinh; quản lý tài sản cơ quan phòng; tham gia thanh tra, kiểm tra các trường và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
13. Đ/c Cao Thị Nga - Chuyên viên
Phụ trách: Công tác văn phòng cơ quan Phòng GD&ĐT; cải cách hành chính; lĩnh vực dân chủ trường học; tổng hợp các báo cáo; theo dõi và cấp giấy chuyển trường cho học sinh; quản lý tài sản cơ quan phòng; tham m­­ưu chỉ đạo xây dựng Thư viện, Thiết bị, CSVC trường học và phát triển văn hóa đọc các nhà trường Tiểu học,THCS. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
14. Đ/c Phạm Đình Nam - Chuyên viên
Phụ trách: Chuyên môn Tiếng Anh; công tác thi đua toàn ngành; công tác đoàn đội, tư vấn tâm lý học sinh; thể dục thể thao; an ninh trư­­ờng học, an toàn giao thông; giáo dục quốc phòng; giáo dục pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy. Theo dõi các trung tâm Ngoại Ngữ và GDKNS hoạt động trên địa bàn huyện và một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.
15. Đ/c Hoàng Trường Giang - Chuyên viên
Phụ trách: Tổ chức cán bộ toàn ngành, chế độ chính sách CBGV; cải cách hành chính. Theo dõi các cuộc họp hiệu trưởng và một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
16. Đ/c Cao Thị Tân - Chuyên viên
Phụ trách: Thủ qũy; văn thư (quản lý và sử dụng con dấu); văn phòng cơ quan; trực tiếp dân tại văn phòng một cửa của UBND huyện; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và CSVC các trường Mầm non và một số nhiệm vụ khác do LĐ phòng phân công.
Hiện có 1 cán bộ thuộc 2 đơn vị

Thạc sỹ - Mai Ngọc Long Thạc sỹ - Mai Ngọc Long
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 18/04/1964
Quê quán: Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại:
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây