PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU - NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính:  Ngô Quang Long - Trưởng phòng
Địa chỉ: Khối 2 -  Thị trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0383 862 339 . Mail: info@dienchau.edu.vn
Hiện có 20 cán bộ thuộc 2 đơn vị

Thạc sỹ Ngô Quang Long Thạc sỹ Ngô Quang Long
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 01/06/1958
Quê quán: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912527628
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ LLDH Sinh học
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Trực tiếp các lĩnh vực: TCCB, Tài chính, Thanh tra, Thi đua.
CN Nguyễn Hữu Cầu CN Nguyễn Hữu Cầu
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 19/10/1960
Quê quán: Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Hạnh - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912865738
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS; Phụ trách các trường THPT; Thư viện, thiết bị bậc THCS;  Nghiên cứu khoa học và SKKN; BD thường xuyên; TT học tập cộng đồng; TDTT; Công tác đoàn đội;  Phối hợp với  CĐGD huyện.&
Thạc sỹ Mai Ngọc Long Thạc sỹ Mai Ngọc Long
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 18/04/1964
Quê quán: Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Lộc - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912527001
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Tiểu học;  Thư viện thiết bị Tiểu học; Thống kê - Kế hoạch; Công nghệ thông tin; An toàn giao thông; Phổ cập; Khảo thí kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng CSGD; Phối hợp hội cựu giáo chức.

 
Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 09/10/1975
Quê quán: Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Khu chung cư Phủ Diễn - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0936978456
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Mầm non
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Mầm non; Thư viện thiết bị bậc học mầm non; Y tế trường học và các loại hình bảo hiểm; An ninh trường học và phòng chống tệ nạn xã hội; Văn nghệ lễ hội; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành; Các cuộc vận động và phong trào của ngành;  
Thạc sỹ Phạm Thị Bích Lựu Thạc sỹ Phạm Thị Bích Lựu
Chức vụ: Chuyên môn Tiểu học
Ngày sinh: 01/01/1975
Quê quán: Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0918022262
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn tiểu học, trực tiếp phụ trách các môn KHXH; Bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học;  Công tác kiểm tra; Kiểm định, đánh giá chất lượng tiểu học; SKKN;  Trường học thân thiện, học sinh tích cực bậc Tiểu học. Các cuộc thi giáo viên.
CN Lương Hồng Trường CN Lương Hồng Trường
Chức vụ: Chuyên môn THCS
Ngày sinh: 17/10/1960
Quê quán: Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0914971136
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS, trực tiếp phụ trách  các môn KHTN; Kiểm định, đánh giá chất lượng THCS;  Xây dựng trường chuẩn Quốc gia;  Tổng hợp báo cáo; Phổ cập giáo dục THCS;  Các cuộc thi học sinh.
Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Chuyên môn THCS
Ngày sinh: 01/01/1981
Quê quán: Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0915031007
Trình độ đào tạo: Sư phạm Ngữ văn
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS, trực tiếp phụ trách các môn  KHXH; Công tác bồi dưỡng giáo viên THCS; Công tác kiểm tra; Trường học thân thiện, học sinh tích cực bậc THCS; Các cuộc thi giáo viên; Trung tâm học tập cộng đồng. Giáo dục không chính quy,  Ngh
CN Trần Thanh Chung CN Trần Thanh Chung
Chức vụ: Chuyên môn Tiểu học
Ngày sinh: 31/10/1973
Quê quán: Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912132108
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Tiểu học, trực tiếp phụ trách các môn KHTN; Phổ cập GDTHĐĐT;  Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Tổng hợp báo cáo; Các cuộc thi học sinh.
CN Nguyễn Thị Nhung CN Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Chuyên môn Mầm non
Ngày sinh: 01/01/1966
Quê quán: Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 01233848816
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mầm non
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Mầm non; Bồi dưỡng giáo viên và các cuộc thi  bậc học; Công tác  kiểm tra bậc học; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Phụ trách các trường vùng Bắc Diễn châu.
Thạc sỹ Hoàng Thị Phương Ngà Thạc sỹ Hoàng Thị Phương Ngà
Chức vụ: Chuyên môn Mầm non
Ngày sinh: 22/05/1980
Quê quán: Diễn Lâm - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Xóm 3 - Diễn Thành - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0987928378
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mầm non
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Mầm non; Sáng kiến kinh nghiệm; Tổng hợp báo cáo; Phổ cập giáo dục bậc Mầm non;  Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực bậc Mầm non;  Phụ trách các trường vùng Nam Diễn châu;
Thạc sỹ Vũ Duy Nhân Thạc sỹ Vũ Duy Nhân
Chức vụ: Tổ chức, cán bộ
Ngày sinh: 15/03/1971
Quê quán: Diễn Hoàng - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Khối 3 - Thị Trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0918019719
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch; Chế độ chính sách.
Thạc sỹ Ngô Mạnh Hà Thạc sỹ Ngô Mạnh Hà
Chức vụ: Công nghệ thông tin
Ngày sinh: 10/12/1981
Quê quán: Diễn Mỹ - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Khối 4 - Thị trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0983666384
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán - Tin
Lĩnh vực phụ trách: Công nghệ thông tin; Thống kê - Kế hoạch;  Phổ cập giáo dục của ngành;  Phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các cuộc vận động của ngành;  Phụ trách các cuộc thi trên mạng Internet; Theo dõi việc cung ứng
Thạc sỹ Nguyễn Văn Quý Thạc sỹ Nguyễn Văn Quý
Chức vụ: Thanh tra, thi đua
Ngày sinh: 20/01/1973
Quê quán: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 01263111777
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra; Thi đua; Kiểm định, đánh giá chất lượng; Bồi dưỡng thường xuyên.
Thạc sỹ Phạm Đình Nam Thạc sỹ Phạm Đình Nam
Chức vụ: Chuyên môn Tiếng Anh
Ngày sinh: 13/03/1980
Quê quán: Diễn Kỷ - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Khối 3 - Thị Trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0988822269
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn tiếng Anh; Công tác đoàn đội;  Thể dục thể thao;  An ninh trường học, an toàn giao thông;  Y tế vệ sinh học đường và phòng chống tệ nạn xã hội.

 
Thạc sỹ Lê Thị Thanh Tâm Thạc sỹ Lê Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Kế toán
Ngày sinh: 14/11/1980
Quê quán: Diễn Tháp - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Số nhà 15 - Tầng 5 - Khu chung cư Phủ Diễn
Điện thoại: 0916422186
Trình độ đào tạo: Kế toán - Tài chính
Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi ngân sách, quyết toán học phí THCS, Mầm non; Theo dõi tổng hợp các khoản thu chi trong nhà trường;  Theo dõi tài sản cơ quan phòng;  Theo dõi các nguồn thu từ công tác phát hành sách, thiết bị, ấn phẩm;  Theo dõi tiền lương BHXH Ch
CN Lê Thị Hà CN Lê Thị Hà
Chức vụ: Kế toán
Ngày sinh: 01/01/1979
Quê quán:
Nơi ở hiện tại: Khối 6 - Thị trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0946517070
Trình độ đào tạo: Kế toán - Tài chính
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý tài chính của cơ quan phòng, phối hợp phòng tài chính phụ trách tài chính của ngành; Quyết toán ngân sách ngành; Theo dõi ngân sách Tiểu học

 
CN Võ Thị Chín CN Võ Thị Chín
Chức vụ: Văn phòng
Ngày sinh: 14/10/1973
Quê quán: Diễn Phong - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Phong - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912690423
Trình độ đào tạo: Kế toán - Tài chính
Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng; Tuyển sinh; Tổng hợp các báo cáo; Quản lý tài sản cơ quan (nhận và giao tài sản).
CN Hoàng Trường Giang CN Hoàng Trường Giang
Chức vụ: Tổ chức, cán bộ
Ngày sinh: 01/01/1983
Quê quán: Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0904735667
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tin
Lĩnh vực phụ trách:
CN Cao Thị Nga CN Cao Thị Nga
Chức vụ: Thư viên, thiết bị
Ngày sinh: 02/10/1972
Quê quán: Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0912480522
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Thiết bị, thư viện các trường Tiểu học, THCS; Tham mưu chỉ đạo xây dựng TVTB các nhà trường.
CN Trần Quốc Toản CN Trần Quốc Toản
Chức vụ: Khuyến học
Ngày sinh: 07/10/1972
Quê quán: Diễn Bích - Diễn Châu - Nghệ An
Nơi ở hiện tại: Thị Trấn Diễn Châu - Diễn Châu - Nghệ An
Điện thoại: 0915116459
Trình độ đào tạo: Kinh tế - Tài chính
Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây