Tr­ường Tiểu học Diễn Ngọc 1

Thứ hai - 02/04/2012 15:49
Địa chỉ: Xóm Trường Tiến - Xã Diễn Ngọc - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An
Tr­ường Tiểu học Diễn Ngọc 1
Email: thdienngoc1.dc@nghean.edu.vn
Điện thoại: 0383.628.892   
Hiệu trưởng:
           Nguyễn Thị Hoa                      Điện thoại: 0916.873.080
Phó hiệu trưởng:
          Nguyễn Thị Thanh Xuân        Điện thoại: 0918.020.520
          Nguyễn Thị Hương Trà          Điện thoại: 01656.171.819
Chủ tịch công đoàn:
          Nguyễn Thị Nhung                   Điện thoại: 0949.903.848

 
 QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN NGỌC 1
          Trường Tiểu học Diễn Ngọc 1 tiền thân là Trường Cấp 1 Diễn Ngọc được tái lập lại từ năm học 1988-1989 theo Quyết định của UBND Huyện Diễn Châu.
- Năm học: 1988-1989, 1989-1990:
          Thầy Lê Đức Hiển được bổ nhiệm làm hiệu trưởng
          Cô Ngô Thị Chuyên làm Phó hiệu trưởng
- Năm học 1990-1991:
          Thầy Lê Đức Hiển nghỉ hưu
          Thầy Nguyễn Đức Lộc được bổ nhiệm làm hiệu trưởng
          Cô Ngô Thị Chuyên Phó hiệu trưởng
- Năm học 1991-1992:
          Thầy Nguyễn Đức Lộc luân chuyển đi Diễn Quảng
          Thầy Nguyễn Văn Du được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng
          Cô Ngô Thị Chuyên Phó hiệu trưởng
- Năm học 1993-1994:
          Thầy Nguyễn Văn Du Hiệu trưởng
          Cô Cao Thị Tuyến được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng
- Năm học 1994-1995:
          Thầy Nguyễn Văn Du Hiệu trưởng
          Cô Ngô Thị Chuyên luân chuyển đi Diễn Kỷ
          Thầy Ngô Công Thành được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng
- Năm học 2000-2001:
          Thầy Nguyễn Văn Du luân chuyển đi Diễn Phúc
          Thầy Cao Đức Hòa được chuyển về làm hiệu trưởng
          Cô Cao Thị Tuyến và cô Nguyễn Thị Quế làm phó HT
          Tổng số học sinh: 1883 em, số lớp: 54 lớp
          Số học sinh giỏi Tỉnh: 12 em
          Số học sinh giỏi Huyện: 64 em
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 7 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Trà, Cô Xuân, Cô Ngô Thanh, Cô Thanh Thủy, Cô Thái Hà, Cô Lê Hoa, Cô Thu Trang)
- Năm học: 2001-2002:
          Tổng số học sinh: 1892 em, số lớp: 54 lớp
          Số học sinh giỏi Tỉnh: 10 em
          Số học sinh giỏi Huyện: 76 em
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 9 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ Thị Huệ, Cô Đậu Thị Bình, Cô Phan Thị Hương, Cô Phạm Thị Xoan, Cô Thái Thị Hà, Cô Lê Thị Hoa, Cô V õ Thị Thu Trang, Cô Ngô Thị Thanh, Cô Trần Thị Hương)
- Năm học 2002-2003:
          Tổng số học sinh: 1826 em, số lớp: 52 lớp
          Số học sinh giỏi Tỉnh: 23 em
          Số học sinh giỏi Huyện: 48 em
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 1 giáo viên đạt danh hiệu GVG Tỉnh(Cô Võ Thị Thu Trang); 5 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ Huệ, Cô Đậu Bình, Cô Phan Thị Hương, Cô Trần Hương, Cô Phạm Thị Xoan)
- Năm học 2003-2004:
          Thực hiện chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia: Trường được UBND Huyện Diễn Châu quyết định tách thành : Trường Tiểu học DIễn Ngọc 1 và Trường tiểu học Diễn Ngọc 2.
          Thầy Cao Đức Hòa làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Ngọc 1
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà Và Cô Nguyễn Thị Liễu làm Phó hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 992 em; số lớp: 28 lớp
          Số học sinh giỏi Tỉnh: 24 em
          Số học sinh giỏi Huyện: 48 em
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 1 giáo viên đặt danh hiệu GVG Tỉnh(Cô Võ Thị Thu Trang); 5 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ Thị Huệ, Cô Đặng Thị Lý, Cô Thái Thị Hà, Cô Phạm Thị Thủy, Cô Võ Thị An).
- Năm Học 2004-2005:
          Tổng số học sinh: 862 em; số lớp: 28 lớp
          Số học sinh giỏi Tỉnh: 24 em
          Số học sinh giỏi Huyện: 48 em
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 1 giáo viên đặt danh hiệu GVG Tỉnh(Cô Võ Thị An); 5 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ Thị Huệ, Cô Đặng Thị Lý, Cô Thái Thị Hà, Cô Phạm Thị Thủy, Cô Võ Thị An).
Năm 2004 Trường được Chủ tịch UBND Huyện DIễn Châu tặng bằng công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện.
- Năm 2005-2006:
          Tổng số học sinh: 770 em, số lớp: 26 lớp
          Số học sinh đậu HS giỏi toán và TV là 123 em.
          Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh (lớp 4B) đạt giải nhì cuộc thi VSCĐ cấp quốc gia.
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 1 giáo viên đạt danh hiệu GVG Tỉnh(Cô Võ Thị An); 5 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ  Huệ, Cô Đặng Thị Lý, Cô Thái Thị Hà, Cô Phạm Thị Thủy, Cô Võ Thị An).
- Năm học 2006-2007:
          Cô Nguyễn Thị Liễu luân chuyển đi Diễn Bích
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân làm phó hiệu trưởng Diễn Bích chuyển về.
          Tổng số học sinh: 720 em, số lớp: 24 lớp.
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến
          3 cán bộ quản lý được tặng danh hiệu CSTĐ; 1 giáo viên đặt danh hiệu GVG Tỉnh(Cô Võ Thị An); 5 Giáo viên được tặng danh hiệu GVG Huyện  (Cô Hồ Thị Huệ, Cô Nguyễn Thị Huyền, Cô Nguyễn Thị Nhung, Cô Phan Thị Hương, Cô Lê Thị Thương).
Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
Năm học 2007-2008:
          Thầy Cao Đức Hoà : Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà: Phó Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 667 em, số lớp: 22 lớp
          1 GV đạt GV giỏi Tỉnh (Cô Nguyễn Thị Nhung)
          5 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu toán tuổi thơ.
Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
- Năm học 2008-2009:
          Thầy Cao Đức Hoà : Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà: Phó Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 630 em, số lớp: 21 lớp
          1 GV đạt GV giỏi Tỉnh (Cô Nguyễn Thị Nhung)
Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
- Năm học 2009-2010:
          Thầy Cao Đức Hoà : Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà: Phó Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 603 em, số lớp: 20 lớp
          1 GV đạt GV giỏi Tỉnh (Cô Nguyễn Thị Nhung)
Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
- Năm học 2010-2011:
          Thầy Cao Đức Hoà: nghỉ hưu
          Cô Nguyễn Thị Hoa chuyển từ Diễn An về làm Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà: Phó Hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 615 em, số lớp: 20 lớp
          3 em đạt học sinh giỏi Anh văn thi trên Internet cấp huyện
3 GV đạt GV giỏi Huyện (Cô Nguyễn Thị Huyền, Trương Thị Mỹ, Nguyễn Thị Hạnh)
          6 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
          Trong năm học 2010 - 2011 nhà trường đã phát động cho học sinh dự thi vẽ tranh" Ý tưởng tuổi thơ" do Hãng Honda tổ chức đứng thứ 16 trên toàn Quốc có số lượng bài tham gia thi hợp lệ được thưởng 5.000.000đ(10 suất học bổng)
          Trường được UBND Huyện tặng danh hiệu Trường Tiên tiến
- Năm học 2011-2012:
          Cô Nguyễn Thị Hoa: Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Hiệu trưởng
          Cô Nguyễn Thị Hương Trà: Phó Hiệu trưởng
          Tổng số học sinh: 597 em, số lớp: 20 lớp
          Trong đợt thi GVG huyện môn Âm nhạc, Mỹ thuật của ngành tổ chức nhà trường có cô giáo Hoàng Thị Cẩm Nhung đạt giải nhất của môn Âm nhạc và cô giáo Phan Thị Phượng đạt GVG môn Mỹ thuật.
          6 em đạt học sinh giỏi Anh văn thi trên Internet cấp huyện
          6 em đạt học sinh giỏi giao lưu TTT cấp huyện, trong đó 3 em đạt giải nhất, 3 em đạt giải ba. 1 hộc sinh được chọn vào đội tuyển giao lưu TTT cấp Tỉnh(Em Hậu)
          Đạt giải nhì đồng đội giao lưu TTT cấp huyện.
          Năm học 2011-2012 này tất cả các phòng học thoáng mát sạch sẽ, có đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng đảm bảo ánh sáng, trang trí trong phòng học, sân trường đẹp thể hiện sự thân thiện, gần gũi hấp dẫn học sinh trong mỗi giờ đến lớp. Nhà trường có 40 CBGV nhiệt tình giảng dạy, trường đang tham mưu với ĐUUBND xã tu bổ và bổ sng về CSVC để phấn đấu từng bước đạt chuẩn mức độ II.

Hội đồng sư phạm nhà trường
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Diễn Ngọc 1

Nguồn tin: dienchau.edu.vn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay617
  • Tháng hiện tại31,214
  • Tổng lượt truy cập8,842,618

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây