Quyết định về việc thành lập Ban biên tập và quản trị cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu

Thứ sáu - 24/02/2012 08:13
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  31/QĐ-PGD&ĐT Diễn Châu, ngày 12  tháng 01  năm 2012
        
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban biên tập và quản trị cổng thông tin điện tử
Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu
                                                                                   
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU
            - Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT - BGDĐT – BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
           - Căn cứ Quyết định số 478/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Quy định về việc phân công quản lý công tác Tổ chức Cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo;
           - Xét đề nghị của bộ phận Tổ chức cán bộ và CNTT Phòng GD&ĐT Diễn Châu,
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Thành lập Ban biên tập và quản trị cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu gồm các ông bà có tên sau:
       1. Ông: Mai Ngọc Long, Phó trưởng phòng GD&ĐT – Trưởng ban,
       2. Ông: Đào Xuân Hạ, Chủ tịch công đoàn ngành – Phó trưởng ban,
       3. Ông: Ngô Mạnh Hà, Chuyên viên phòng GD&ĐT – Phó trưởng ban (trực),
       4. Ông: Phạm Nam Trung, Chuyên viên phòng GD&ĐT  -  Ban viên,
       5. Ông: Trần Thanh Chung, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
       6. Ông: Nguyễn Văn Quý, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
       7. Ông: Vũ Duy Nhân, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
       8. Ông: Phạm Đình Nam, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
       9. Ông: Nguyễn Hữu Vinh, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
      10. Bà: Hoàng Thị Tuyết, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
      11. Bà: Lê Thị Thanh Tâm, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
      12. Bà: Cao Thị Nga, Chuyên viên phòng GD&ĐT  - Ban viên,
       Điều 2. Ban biên tập và quản trị có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn kèm theo Quyết định số 27/QĐ-PGD&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2012.
       Thời gian: Bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 01 năm 2012.
       Kính phí: Thực hiện theo chế độ phụ cấp trách nhiệm.
       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
      Tổ chức cán bộ, Tài vụ, các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
        
       Nơi nhận:                                                                                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG
           -
Như điều 3;
           - Lưu VP.                                                                                                                                                                                              (Đã ký) 
 
                                                                                                                                                                                                                  Ngô Quang Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay24
  • Tháng hiện tại34,814
  • Tổng lượt truy cập8,846,218

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây